Een nieuwe insteek of zelfs verandering van carrière?

  • 20 september 2019

Afgelopen week heb ik sessies gefaciliteerd. Wat opvallend uitliep op vragen m.b.t. de beroepskeuze. Mannen en vrouwen, die al lange tijd hun loopbaankeuze en -richting in stand hielden, maar zich nu in de laatste werkjaren afvroegen of zij nog wel de passie voelden voor hun Succes.
Het raakte me. Mooi dat er zoveel kennis, deskundigheid en netwerk was opgebouwd door de jaren heen (omdat in deze functies en branches vaak 1 carrierelijn gevolgd wordt), maar jammer dat hun ziel niet meer door hen zelf in het werk gevoeld werd. Het gaf hen geen innerlijke vervulling meer, omdat deze mannen en vrouwen zich niet meer aanwezig voelden in hun hart, en tot het besef kwamen dat het innerlijk kind in hen gestorven was. Nieuwe keuzes waren nodig om het werk weer tot een gepassioneerde beweging te maken: levenswerk!
Moedig om langs te komen! Omdat het Wakker maakt en laat zien waar de Essentie in het Nu werkelijk over gaat…

Waar mijn vragen uiteindelijk naar herleiden…..
Is jouw werk een daad van Liefde voor jezelf en je leven? Van daaruit ontvouwt alle waarheid zich…

error: Content is protected !!