Kwetsbaarheid en pesten

  • 7 november 2019


Met regelmaat tref ik (jong) volwassen vrouwen en mannen aan, die erg ontvankelijk zijn en zich gepest, gekleineerd en vernederd voelen. Vooral de hooggevoelig jonge en volwassen mannen en vrouwen kunnen diep gekwetst worden door deze ervaringen, welke soms jaren aanhouden.

Wanneer ik de essenties van het pesten onderzoek, dan zie ik dat degene die zich gepest voelt, te weinig voor zichzelf in staat en te weinig weerbaar is. Dat wordt terug gereflecteerd. Eigenlijk word deze persoon via de harde hand uitgenodigd om in zijn kracht (terug) te komen. Het mens dat in zijn balans is, wordt meestal niet gepest.

Het begint onschuldig. Een grapje hier en daar, maar na verloop van tijd worden realiteiten uit hun verband getrokken en kan dit de identiteit van deze mens serieus schaden, met grote gevolgen voor het gevoel van veiligheid en zelfrespect.

Het aanhoudend uitlachen of het identificeren van iemand in een verzwakte vorm kan klaarblijkelijk al aanvoelen als een pesterij. Door bijvoorbeeld liedjes of verhalen te schrijven, een karikatuur van de persoon te maken. Alles dat zich richt tot een persoon met een duidelijke uitzending van een ondermijnende boodschap kan al het bewustzijn en energie- of pijnlichaam van de ontvanger ‘raken’.

Anderen kunnen erbij betrokken worden. Samen lachen om de ander, om ‘erbij te horen’ of om gelijkwaardige energie te bundelen. Maar pesten heeft gevolgen voor ons allemaal, want verbonden als groepsziel zijn we. Onze ervaringen delen zich energetisch bewust dan wel onbewust. Het zal vast iets met je doen wanneer je pest of je ziet dat de ander gepest wordt. Of je nu wel of niet door het thema heen bent gegroeid, wat betekent dat je niet gevoelig meer bent voor pesterijen of een rol als pester kiest. 

Wij zijn een wereld
Veiligheid dient het groepshartsbewustzijn van ons allemaal, dus ook vanuit basisoverwegingen zou het bekrachtigen van een ander via positieve bekrachtiging de weg mogen zijn. Niet? Waarom doet de ‘pester’ dit? Herleid dit naar machtsmisbruik van de zender om de eigen angsten en onzekerheden niet te onderkennen? Misschien leeft er een verboden liefde voor degene die gepest wordt of is er een afwijzing ervaren? Het ego geraakt? Een disbalans in de relatie ontstaan? Hier valt heel veel over te delen! Iedere situatie geeft weer een andere uitleg en nodigt uit tot een afgestemde aanpak.

Innerlijk kracht en liefdesbewustzijn
In mijn totaal onderzoek, zie ik dat het pesten ophoudt wanneer de zender zichzelf doorziet en zijn of haar aandacht anders richt. Of tot het moment dat de ontvanger in eigen kracht staat en niet meer ontvankelijk is, indien nodig zichzelf beschermen kan, maar vooral ook zichzelf de meest zuivere liefde verklaart.

Een innerlijk kracht en liefdesbewustzijn kunnen soms pas jaren later doorkomen in de mens die gepest wordt.. Natuurlijk is dit de Levensles! En kan het inspireren om helemaal voor jezelf te gaan en vanuit daadkracht een nog diepere verbinding aan te gaan met je Hart en je Ziel….je onafhankelijkheid en zelfredzaamheid.

Maar ik zie ook dat niet iedereen in staat is om te gaan staan in hun kracht van eigenliefde en zichzelf verliezen. Vooral jonge mensen verliezen hun mogelijkheid tot zelfbescherming en zelfrespect, die eerst nog mogen leren hoe zij zich kunnen begrenzen vanuit een bewustzijn dat hoger dient. Jongeren vallen uit op school. Of isoleren zichzelf van de groep…gedragsproblemen…stoornissen etc.. 

Ik zie jonge mensen in de kramp lopen…terwijl er zo veel kwaliteit en wil zichtbaar is.

Meer bewustzijn op ons denken, uitspreken en uitzenden 
Zullen we meer bewustzijn creeeren op ons denken, uitspreken en uitzenden? En doorzien dat voordat het begint te leven in ons, al gaan invoelen op onszelf? Wat wil onze essentie nu werkelijk delen? Willen we dat de ander sterker, mooier of beter is, omdat we iets in onszelf voelen dat wij ontwijken?

Ik nodig ons uit om een mooie aanzet te doen tot een hoger geavanceerde bewustzijns(mens)groep, waarin we de wereld transcenderen tot een meer gezonde samenleving met een helder kijk op onze intenties, doen en laten.

Voel maar of en hoe het jou raken wil.

Hartegroet,

Sandra

error: Content is protected !!